Ви є тут

ПОЛОЖЕННЯ Про присвоєння звання «Почесний громадянин Луцького району»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

від 30.10.2014 № 37/10 

 

 

 

Положення про присвоєння звання 

„Почесний громадянин Луцького району”


1. Загальні положення

1.1. Звання„Почесний громадянин Луцького району” засновано в 2004 році, присвоюється з метою визнання особливих заслуг громадян перед Луцьким районом та його територіальною громадою, за особисту мужність і героїзм виявлені при виконанні громадянського обов’язку, працю і звитягу на благо Вітчизни, активну життєву позицію і є вищим знаком вдячності та вшанування осіб, які зробили значний особистий внесок в соціально – економічний розвиток Луцького району, його освіту, науку, охорону здоров’я, культуру, спорт, проводили багаторічну господарську, благодійну, просвітницьку, громадську й іншу діяльність, що сприяла підвищенню ролі та авторитету району в області, на теренах України і на міжнародній арені.

1.2. Звання присвоюється:

1.2.1. Жителям Луцького району за мужність і відвагу при виконанні громадянського обов’язку на благо Вітчизни, за вагомі здобутки в галузі освіти, охорони здоров’я, будівництва та розвитку місцевого самоврядування, особисті заслуги у сприянні економічному, науково – технічному та соціально – культурному розвитку району, високі досягнення у спорті, збагачення культурної спадщини, господарську, благодійну, гуманістичну та громадську діяльність, високу професійну майстерність.

1.2.2. Іншим громадянам, які зробили вагомий внесок у розвиток Луцького району, піднесення його авторитету як на державному, так і на міжнародному рівні, інвестиційну та гуманітарну діяльність, тощо. 

1.3. Право присвоєння звання „Почесний громадянин Луцького району” належить виключно Луцькій районній раді. Рішення про присвоєння звання „Почесний громадянин Луцького району” приймається на пленарних засіданнях районної ради по кожній кандидатурі окремо більшістю від загального складу ради. Кандидатури, за яких не проголосували більшість депутатів від загального складу ради, можуть бути повторно винесені на розгляд сесії наступного року.

1.4. Питання щодо позбавлення звання „Почесний громадянин Луцького району” може вирішуватися на пленарних засіданнях районної ради у разі вчинення особою кримінального злочину, за який її було засуджено і вирок щодо якої вступив у законну силу.

1.5. Звання „Почесний громадянин Луцького району” може бути присвоєно посмертно.

2. Порядок висування кандидатур на присвоєння звання 

„Почесний громадянин Луцького району”

2.1. Право висування кандидатур на присвоєння звання „Почесний громадянин Луцького району” належить:

2.1.1. Голові Луцької районної ради;

2.1.2. Голові Луцької районної державної адміністрації;

2.1.3. Президії Луцької районної ради;

2.1.4. Сільським та селищним радам району;

2.1.5. Трудовим колективам підприємств, установ, організацій Луцького району.

2.2. Самовисування на звання „Почесний громадянин Луцького району” не розглядаються.

2.3. При висуванні кандидатури на присвоєння звання „Почесний громадянин Луцького району” до районної ради подаються:

2.3.1. Клопотання щодо присвоєння звання „Почесний громадянин Луцького району”, подане одним із суб’єктів, зазначених у пункті 2.1. даного Положення;

2.3.2. Вичерпні біографічні дані про кандидата;

2.3.3. Відомості про досягнення кандидата та обґрунтування його особистого внеску у розвиток району або його видатних заслуг.

2.4. Документи про присвоєння звання „Почесний громадянин Луцького району” направляються до районної ради з подальшим їх розглядом на засіданні Президії районної ради.

2.5. Підготовка проектів рішень з питань присвоєння звання „Почесний громадянин Луцького району” та внесення записів у Книгу реєстрації Почесних громадян Луцького району покладається на відділ з питань організаційної роботи районної ради.

2.6. Відповідні проекти рішень вносяться на розгляд сесії ради головою районної ради.

3. Порядок присвоєння звання 

„Почесний громадянин Луцького району”

3.1. Особам, яким присвоюється звання „Почесний громадянин Луцького району” вручається відповідне посвідчення Почесного громадянина Луцького району, нагрудний знак (медаль) „Почесний громадянин Луцького району” та стрічка з написом „Почесний громадянин Луцького району”, а у випадку, коли звання „Почесний громадянин Луцького району” присвоюється посмертно, то вищезазначені атрибути вручаються членам родини такої особи.

3.2. Почесному громадянину Луцького району виплачується одноразова грошова винагорода в розмірі 1000 (тисяча) гривень, а у випадку, коли звання „Почесний громадянин Луцького району” присвоюється посмертно, то дані кошти виплачуються членам родини такої особи.

3.3. Відповідне посвідчення, нагрудний знак (медаль) та стрічка з написом „Почесний громадянин Луцького району” вручаються головою районної ради або заступником голови районної ради на пленарному засіданні ради.

3.4. Рішення районної ради про присвоєння звання „Почесний громадянин Луцького району” опубліковується в районній громадсько– політичній газеті „Слава праці”.

3.5. Видатки, пов’язані з присвоєнням звання „Почесний громадянин Луцького району”, здійснюються за рахунок коштів районного бюджету.