Ви є тут

Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації

УКРАЇНА

Л У Ц Ь К А     Р А Й О Н Н А     Р А Д А

ВОЛИНСЬКОЇ     ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

від 02.06.2011 № 61/01-02

м. Луцьк 

Про першочергові заходи

щодо забезпечення доступу

до публічної інформації

З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, керуючись ч.2 ст.19 Конституції України, ч.3 ст.24, ч.6 ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пункт 4 Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»:

1. Визначити загальний відділ районної ради підрозділом, який в установленому порядку організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

2. Запитувачам публічної інформації взяти до відома, що з метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа має право подати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (від фізичної, юридичної осіб та об’єднань громадян) згідно з додатками 1, 2 та 3.

3. Керуючій справами, начальнику загального відділу районної ради Саві М.В , начальнику відділу з питань організаційної роботи Пилипюк Н. М.:

3.1. Створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб - сайті Луцької районної ради.

3.2. Розробити інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі ( поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

3.3. Запровадити облік запитів на інформацію.

3.4. Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб – сайті районної ради, інформаційних стендах інформації, зазначеної у статті 15 Закону України « Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.

3.5. При підготовці Положень про відповідні відділи та посадових інструкцій працівників до 01 липня 2011 року передбачати здійснення функцій, визначених у пунктах 1,3, 4, 5,6.

4. Керуючій справами, начальнику загального відділу районної ради Саві  М.В.:

4.1. Визначити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якою володіє районна рада і яка використовується в районній раді.

4.2. Розробити інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

5. Начальнику відділу з питань організаційної роботи районної ради Пилипюк Н.М. забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень районної ради, прийнятих рішень ради та розпоряджень голови районної ради.

6. Раднику - консультанту голови районної ради з питань соціально- економічного та культурного розвитку Бас І.Л. забезпечувати систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність районної ради на офіційному веб - сайті.

7. Раднику - консультанту голови районної ради з питань юридичного забезпечення діяльності ради Муравйовій Н.С. відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації» розробити проект рішення « Про зміни та доповнення до Регламенту районної ради» з наступним винесенням на розгляд та затвердження чергової сесії районної ради.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова ради І.В. Волошенюк

Сава 722315

Пилипюк 727141

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon forma_1.doc34 КБ
Microsoft Office document icon forma_2.doc34 КБ
Microsoft Office document icon forma_3.doc34 КБ