Ви є тут

Про проведення річної інвентаризації

Луцька районна рада
3/01-05
26.10.2020

Р  О  З  П  О  Р  Я  Д  Ж  Е  Н  Н  Я

 

      м. Луцьк

 

Про проведення річної інвентаризації

 

        Відповідно до статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 10 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, керуючись Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим  наказом Міністерства Фінансів України від 2 вересня 2014 року № 879, для проведення річної інвентаризації матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі Луцької районної ради:
1. Утворити інвентаризаційну комісію у складі: 
Голова комісії 
Муравйова 
Наталія Сергіївна
-         керуючий справами, начальник загального відділу.
 
Члени комісії:
Крук
Руслана Іванівна 
-         начальник фінансово – господарського відділу, головний бухгалтер районної ради;
 
Малиха 
Олена Андріївна 
-         начальник відділу трудового архіву районної ради;
 
Шкльода
Максим Олександрович 

-        

радник – консультант голови ради з питань юридичного забезпечення діяльності ради;

 
Михальчук 
Олена Володимирівна
 

 

-        

секретар керівника.

2. Інвентаризацію матеріальних цінностей провести станом на 1 листопада 2020 року.

3. Матеріали інвентаризації подати на затвердження голові ради до 23 листопада 2020 року.

Голова ради: 
В.В. Приходько