Ви є тут

Про постійно діючу комісію районної ради по списанню матеріальних цінностей

Луцька районна рада
2/01-05
16.07.2020

Р  О  З  П  О  Р  Я Д  Ж  Е  Н  Н  Я

 

         м. Луцьк

 

Про постійно діючу комісію районної ради 

по списанню матеріальних цінностей 

 

Відповідно до статті 10 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, Інструкції з інвентаризації основних засобів нематеріальних активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998 року № 90, з метою проведення інвентаризації протягом року та списання майна що знаходиться на балансі Луцької районної ради, яке непридатне для подальшого використання, затвердити постійно діючу комісію районної ради по списанню матеріальних цінностей, у такому складі:

Голова комісії :

Муравйова Наталія Сергіївна – керуючий справами, начальник загального відділу районної ради.

Члени комісії :

Крук Руслана Іванівна – начальник фінансово – господарського відділу, головний бухгалтер районної ради;

Яценюк Юлія Вікторівна – начальник відділу з питань організаційної роботи районної ради;

Шкльода Максим Олександрович – радник – консультант голови ради з питань юридичного забезпечення діяльності ради;

Михальчук Олена Володимирівна – секретар керівника районної ради.

 

 

Голова ради                                                                            В.В. Приходько

Яценюк 727141