Ви є тут

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОДЯКУ ГОЛОВИ ЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням районної ради

від 17.12.2003 №11/5

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОДЯКУ ГОЛОВИ ЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Розділ I.

Загальні положення

 

1.1. Подяка голови районної ради (далі – Подяка) є одним з видів заохочення громадян за сумлінну працю, досягнення високих результатів у вирішенні завдань соціально – економічного розвитку району, активну життєву позицію та благодійну діяльність.

1.2. Рішення про оголошення Подяки з наступним врученням її тексту приймає голова районної ради та видає відповідне розпорядження.

1.3. При оголошенні Подяки може прийматися рішення про матеріальне заохочення осіб, яким вручається подяка.

1.4. Подяка оголошується громадянам, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності, а також трудовим колективам і громадським організаціям.

1.5. Текст Подяки оформляється на спеціальному бланку, підписується головою районної ради, підпис якого скріплюється гербовою печаткою районної ради.

1.6. Особи нагороджені Подякою, трудові колективи і громадські організації можуть представлятися для оголошення Подяки не раніше, ніж через 3(три) роки після попереднього оголошення. 

 

Розділ II.

Порядок представлення для оголошення Подяки

 

2.1. Клопотання про нагородження Подякою подаються головою райдержадміністрації, начальником управлінь та відділів райдержадміністрації, керівниками районних служб центральних органів виконавчої влади, постійними комісіями районної ради, сільськими та селищними радами, їх виконавчими комітетами, адміністраціями та трудовими колективами підприємств, установ та організацій, творчих спілок, об’єднань громадян.

2.2. Рішення про оголошення Подяки ініціюється головою районної ради, а також приймається за пропозиціями заступника голови районної ради і постійних комісій районної ради.

2.3. До клопотання про нагородження Почесною грамотою додається характеристика на особу або колектив, що представляється до нагородження, з переліком відомостей про досягнення у трудовій або іншій діяльності. При умові надання матеріального заохочення до клопотання додатково необхідно подавати такі документи:

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

- паспортні дані /номер, серія, дата видачі, орган який видав, місце реєстрації/.

2.4. Документи про нагородження подаються в районну раду не пізніше як за 10 днів до нагородження. Обов’язково вказується дата нагородження.

2.5. Клопотання, подані з порушенням цього положення, до розгляду в районній раді не приймаються і повертаються адресату.

 

Розділ III.

Порядок вручення Подяки

 

3.1 Вручення Подяки проводиться від імені районної ради головою районної ради, його заступником, або, за дорученням голови, представником ради.

3.2 Подяка вручається працівникові, як правило, у трудовому колективі де він працює, при відзначенні професійних свят або в іншому урочистому порядку.

 

Розділ IV.

Фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням подякою голови районної ради

 

4.1 Кошти для виготовлення бланків подяк, вручення грошових винагород, придбання квітів передбачати щорічно в кошторисі видаткової частини бюджету районної ради і фінансування проводити відповідно до прийнятого розпорядження голови районної ради з послідуючим затвердженням його на сесії.