Ви є тут

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЧЕСНУ ГРАМОТУ ЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради від 17.12.2003 №11/5

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОЧЕСНУ ГРАМОТУ ЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Розділ I. Загальні положення

 

1.1. Почесна грамота районної ради (далі Почесна грамота) є заохоченням районної ради за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток господарства району, активну добродійну діяльність, за особисті досягнення у виробничій, державній, громадській та інших сферах діяльності.

1.2. Почесна грамота підписується головою районної ради, підпис якого скріплюється гербовою печаткою районної ради.

1.3. Почесною грамотою нагороджуються громадяни, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях району незалежно від форм власності і видів їх діяльності та трудові колективи.

1.4. Рішення про нагородження Почесною грамотою приймає голова районної ради та видає відповідне розпорядження.

1.5. При нагороджені почесною грамотою районної ради може прийматися рішення про матеріальне заохочення нагороджених.

1.6. До нагородження з нагоди відзначення професійних свят приймаються для розгляду подання від трудових колективів з чисельністю працюючих:

- до 50 - не більше одного;

- від 50 до 100 – не більше двох;

- більше 100 – не більше трьох.

1.7. Особи нагороджені Почесною грамотою районної ради можуть представлятись до нагородження Почесною грамотою не раніше, ніж через 3 роки після попереднього нагородження.

 

Розділ II. Порядок представлення до нагородження Почесною грамотою

 

2.1. Клопотання про нагородження Почесною грамотою подаються головою райдержадміністрації, начальниками управлінь та відділів райдержадміністрації, керівниками районних служб центральних органів виконавчої влади, постійними комісіями районної ради, сільськими та селищними радами, їх виконавчими комітетами, адміністраціями та трудовими колективами підприємств, установ та організацій, творчих спілок, об’єднань громадян.

2.2. Нагородження Почесною грамотою може проводитися за ініціативою голови районної ради.

2.3. До клопотання про нагородження Почесною грамотою додається характеристика на особу або колектив, що представляється до нагородження. З переліком відомостей про досягнення у трудовій або іншій діяльності. При умові надання матеріального заохочення до клопотання додатково необхідно подавати такі документи:

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

- паспортні дані (номер, серія, дата видачі, орган який видав, місце реєстрації).

2.4. Документи про нагородження подаються в районну раду не пізніше як за 10 днів до нагородження. Обов’язково вказується дата нагородження.

2.5. Клопотання, поданні з порушенням цього положення, до розгляду в районній раді не приймаються і повертаються адресату.

 

Розділ III. Порядок вручення Почесної грамоти

 

3.1. Вручення Почесної грамоти проводиться від імені районної ради головою районної ради, його заступником, або за дорученням голови представником ради.

3.2. Почесна грамота вручається працівникові, як правило, у трудовому колективі де він працює, при відзначенні професійних свят або в іншому урочистому порядку.

 

Розділ IV. Фінансування видатків пов’язаних з нагородженням Почесною грамотою районної ради

 

4.1. Кошти для виготовлення бланків Почесних грамот, вручення грошових винагород, придбання квітів передбачати щорічно в кошторисі видаткової частини бюджету районної ради і фінансування проводити відповідно до прийнятого розпорядження голови районної ради з наступним затвердженням його на сесії.